Aktuality

14. 10. 2020
Informace pro rodiče k výuce v následujících týdnech.

Vážení rodiče,

zasílám Vám informace k výuce v následujících týdnech.

Na základě dalších opatření vlády přechází škola od 14. 10. 2020 plně na distanční výuku. Tato výuka se tedy týká všech ročníků školy.

Podle nám dostupných informací by se žáci mohli vrátit zpět do lavic 2. listopadu.

Pro všechny třídy byl připraven speciální rozvrh hodin, ve kterém máte vyznačeno, které hodiny se budou učit online (videovýuka). Ostatní hodiny budou probíhat dle aktuálních pokynů vyučujících. Zadání úloh bude uloženo na nástěnkách jednotlivých tříd.

Pokud byste měli jakékoliv problémy s přihlášením do videovýuky, obraťte se, prosím, na Mgr. Pavla Maříka (marik@zs.suchdol.cz).

Školní jídelna bude pro žáky i nadále v provozu, a to v čase 12:00 - 14:00. Žáci se mohou stravovat buď přímo v jídelně, nebo si odnést jídlo s sebou v jídlonosiči. Pokud se žák po dobu distanční výuky nebude v jídelně stravovat, je třeba si obědy odhlásit.

Školní družina musí bohužel zůstat uzavřena.

Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, obraťte se, prosím, na příslušného třídního učitele.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Kateřina Vondrová

2. 10. 2020
Tělocvična pro veřejnost je až do odvolání uzavřena.
30.6. 2020 Učitelé ZŠ T. G. Masaryka
Devítka na konci roku

Devět let školní docházky uteklo jako voda a naše osmnáctičlenná parta přichází naposledy do školy. Poslední ročník přinesl nejen učení a spoustu zajímavých akcí, ale také podání přihlášek na střední školy, studium k přijímačkám.


×

Den otevřených dveří

Zeleninový bar

Těšíme se na Vás

×

Nový ceník obědů od 1.8.2020

Žáci: 7-10 let
11-14 let
15 - 18 let
24,- Kč
26,- Kč
29,- Kč
Do věkových skupin jsou žáci zařazování na dobu školního roku, kdy dosáhnou příslušného věku.
Dospělí: zaměstnanci školy
důchodci školy
zaměstnanci MŠ od 1.9.2020
cizí strávníci
33,- Kč
39,- Kč
62,- Kč
67,- Kč

×

Ředitelské volno ve dnech 29. a 30. 6. 2020

V souladu s §24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí okres Jindřichův Hradec, 28. října 329, volno pro žáky základní školy ve dnech 29. a 30. 6. 2020.

Vysvědčení bude žákům předáno v pátek 26. 6. 2020.​