Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

 

Úvodní strana
Úvodní strana

     
   
   
  Rozdělení žáků do 1. tříd na školní rok 2018-2019  
  Setkání s rodiči budoucích prvňáčků  
     

  6.6. 2018 Mgr. Iva Mráčková  
  Projekt „Operace Anthropoid“ na naší škole  
 

O smysluplnosti této akce hovoří text na úvodním panelu: „ Vykonání ortelu nad zastupujícím protektorem Reinhardem Heydrichem je pokládáno za nejvýznamnější odbojový čin v období 2. světové války v nacisty okupované Evropě.  1.6. 2018 Mgr. Tereza Machová  
  3. ročník Memoriálu JUDr. Ferdinanda Bušty  
 

Dne 24. 5. 2018 se konal 3. ročník Memoriálu F. Bušty. Jednalo se o cyklistické závody základních a mateřských škol, které pořádá TJ Blesk Klikov z. s. Smyslem této akce je podnícení „zájmu mládeže o cyklistiku, kterou provozoval průkopník cyklistiky v Klikově JUDr. Ferdinand Bušta“.  1.6. 2018 Mgr. A. Brothánková  
  Dopravní soutěž mladých cyklistů  
 

Dne 3. 5. 2018 se v Třeboni konalo oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Za naši školu nás reprezentovali v mladší kategorii: Veronika Vaňková, Anežka Hamerníková, Roman Fučík a Filip Balaško. Za starší žáky to byli: Veronika Hanusová, Lucie Březinová, Ondřej Šimánek a Rudolf Janík. Obě kategorie zde vybojovaly krásné 1. místo.  18.5. 2018 Mgr. Anastasija Segizbeva  
  ANIFILM  
 

Festival představuje aktuální trendy, postupy, technologie a animační techniky. Podporuje rozpracované či zcela nové animační projekty, jejich tvůrce, producenty a distributory. Poskytuje prostor pro pozitivní konfrontaci a navazování nových kontaktů mezi filmovými profesionály z celého světa. Je určen tvůrcům a filmovým profesionálům, studentům, pedagogům, filmovým teoretikům a všem fanouškům animované tvorby včetně dětí.  11.5.2018  Vyučující 2. stupně     
  Projekt „Historické osmičky“  
 

Dne 19. – 20. 4. 2018 jsme si připomněli se žáky 5. – 9. tříd Den Země v projektu nazvaném Historické osmičky, který byl zaměřen na informace především z naší země. V úvodu proběhla velmi zajímavá přednáška, kterou si pro nás připravil pan Jiří Oesterreicher právě na téma Historické osmičky se zaměřením na oblast Suchdolska.


  10.5.2018 Mgr. Třídní učitelky 1. a 3. tříd  
  Návštěva u suchdolských hasičů  
 

První květnový pátek se žáci prvních a třetích ročníků vydali na exkurzi do suchdolské hasičské zbrojnice, kde probíhala ukázka hasičské techniky, výzbroje a výstroje.  27.4.2018 Mgr. P. Kopecká + rybáři ze 7.A  
  Rybičky rybáři jedou….  
 

My kluci, skoro všichni ze 7.A a 2 kluci z 8.A, jsme se zúčastnili Rybářské olympiády dne 5.4. 2018. Tuto soutěž pořádá Střední rybářská škola ve Vodňanech a my jsme si zkusili školní kolo. Otázky nám přišly lehké a čerpali jsme hlavně z našich bohatých rybářských zkušeností.  26.4.2018 Mgr. V. Wipplingerová  
  Dopravní výchova ve 3. A – 17. 4. 2018  
 

V rámci projektu Cyklista se žáci 3. A účastnili dopravní výchovy na dopravním hřišti v Třeboni. V měsíci září žáci absolvovali první část a toto bylo pokračování, aby mohli ve čtvrtém ročníku získat tzv. řidičák na kolo.  7.4.2018 Mgr. Petra Kopecká  
  Střední Asie v podání p. Tomáše Kubeše  
 

V pondělí 26.3.2018 jsme my, žáci a učitelé 2. stupně, strávili příjemné dvě hodiny v kině s cestovatelem, novinářem a fotografem Tomášem Kubešem. Opět navštívil naši školu, aby žákům přiblížil život ve Střední Asii. Zaměřil se na přírodu (pouště, hory, řeky), kulturu (oblečení, zvyky, tradice), historii (Hedvábná stezka), města (rozvoj, věhlasné stavby).  7.4.2018 Mgr. Petra Kopecká  
  Energetická gramotnost – bez energie to nejde  
 

V úterý 27.3.2018 jsme žákům 8. a 9. ročníků zpestřili výuku přednáškou o energii. Na školu dorazil pověřený odborník z jaderné elektrárny Temelín, který se za pomoci obrázkové prezentace žákům snažil objasnit význam elektráren v našich běžných životech.  6.4.2018 Mgr. Alena Ficalová  
  Zápis do 1. tříd  
 

Ve středu 4. 4. 2018 se uskutečnil na naší škole zápis do 1. tříd. K zápisu se dostavilo se svými rodiči celkem 52 dětí. Děti předvedly své dovednosti a schopnosti, u většiny z nich půjde o bezproblémový nástup  do školy. Přijato bylo zatím 43 dětí, o odklad školní docházky požádalo 5 rodičů..  27.3.2018 Mgr. A. Segizbaeva  
  Mladý módní návrhář  
 

Projekce Jeden svět dětem jsou určeny pro žáky základních a středních škol. Účelem projektu je výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, osobnostní a sociální výchova, mediální výchova, environmentální výchova, výchova demokratického občana.  27.3.2018 Mgr. A. Segizbaeva  
  Jeden svět na školách  
 

Projekce Jeden svět dětem jsou určeny pro žáky základních a středních škol. Účelem projektu je výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, osobnostní a sociální výchova, mediální výchova, environmentální výchova, výchova demokratického občana.  23.3.2018 Mgr. Hana Chlapcová, Mgr. Iva Mráčková  
  Návštěva Prahy  
 

Ve středu 14. 3. 2018 navštívili žáci ZŠ Suchdol nad Lužnicí Prahu. Od 10 hodin byla zajímavá beseda s akademickou malířkou Helgou Hoškovou-Weissovou, která se narodila v roce 1929 v židovské rodině a prožila terezínské ghetto, Osvětim a transport do Mauthausenu. Její strhující vyprávění zaujalo všechny zúčastněné.  19.3.2018 Mgr. Ladislav Ondřich  
  Lyžařský kurz 2018  
 

I v letošním roce se žáci 7. ročníku, doplněni osmáky a deváťáky, vypravili do Janských Lázní v Krkonoších na hotel Siréna na lyžařský kurz. Celkem se kurzu zúčastnilo 30 žáků školy: 16 sedmáků, 8 osmáků a 6 deváťáků. Instruktoři ve složení - Mgr. A. Brothánková, Mgr. F. Maxa a vedoucí kurzu Mgr. L. Ondřich, jako zdravotník se letos a námi vydala Bc. V. Wipplngerová, na kurz s námi již řadu let jezdí ing. Miroslav Zbudil.


  11.2.2018 Mgr. V. Wipplingerová, Mgr. R. Dušková  
  Přednáška pro žáky třetího ročníku  
 

V rámci předmětu prvouka a probírané látky „Neživá příroda“ se poslední školní den před pololetními prázdninami uskutečnila přednáška paní učitelky Kopecké z II. stupně na téma „Horniny a nerosty“. Paní učitelka si pro třeťáky připravila bohatou sbírku hornin a nerostů.  11.2.2018 Učitelé I. stupně  
  Hrajeme si s pohádkou  
 

Dne 1. února 2018 se všem žákům I. stupně představilo „Divadlo Slunečnice“ z Brna s hudebním pořadem „Hrajeme si s pohádkou“. Program měl spád a nesl se v duchu populárních i pohádkových melodií a písní v podání mladého umělce Kristiána Šebka.  2.2.2018 Mgr. Petra Kopecká  
  Zkumavka  
 

Já jim říkala „kluci ze zkumavky". Je to 5 kluků z 9.A, kteří se dobrovolně a rádi zapojili do internetové soutěže „Zkumavka“, pořádané SOŠ Veselí nad Lužnicí. Kluci postupně prošli všemi 4 koly (od října – ledna) a dostali se do finálového kola. A kdo jsou vlastně ti kluci ze zkumavky? Michael Smolík, Ondra Špale, Dominik Kalát, Ladislav Spurný, Jakub Štastný.  29.1.2018 Mgr. Petra Kopecká  
  Biologická olympiáda (BO)  
 

10. ledna 2018 se pár zájemců o přírodopis sešlo v učebně přírodopisu, aby se poprali se zajímavými a ne zrovna lehkými otázkami z oboru biologie. Co si představit pod BO? Je to mimoškolní soutěž pořádaná pro žáky ZŠ a studenty SŠ. Cílem je vyhledávání talentů, rozvíjet jejich nadání a podporovat je v jejich odborném růstu.  9.1.2018 Mgr. Šárka Dibďáková, Mgr. Pavlína Ellis, Mgr. Iva Mráčková  
  Krýzovy jesličky  
 

Adventní čas si žáci V.A, V.B a VI.B zpříjemnili výletem do vánočního Jindřichova Hradce, kde navštívili Křižíkovu fontánu a jindřichohradecké muzeum. Právě v muzeu se nacházel hlavní cíl výletu – expozice Krýzových jesliček. Tento největší lidový mechanický betlém na světě, který je zapsán v Guinessově knize rekordů.  4.1.2018 Mgr. Zdeňka Zbudilová  
  Vánoční zpívání  
 

Dne 22. 12. 2017 se v 9 hodin do posledního místečka naplnila jídelna naší školy, protože jsme se loučili s kalendářním rokem naším tradičním Zpíváním u stromečku. Pan ředitel uvedl program tím, že připomněl některé vánoční tradice a povyprávěl o vzniku známé vánoční písně Tichá noc. Devátý ročník povzbudil k učení na přijímací zkoušky, protože nastávající rok je pro ně rokem velmi důležitým.  4.1.2018 Mgr. A. Ficalová  
  Vánoční jarmark – poděkování rodičům  
 

Na Vánočním jarmarku dne 9. prosince naši žáci pod vedením svých učitelů opět ukázali své dovednosti a svou šikovnost. V týdnu před jarmarkem pilně vyráběli, pekli a zdobili. Na jarmarku pak téměř všechny své výrobky prodali a utržili neuvěřitelných 86 600 Kč. Utržené finanční prostředky putovaly do třídních fondů a poslouží ke spolufinancování školních akcí.  22.12.2017 Mgr. A. Brothánková a Mgr. L. Ondřich  
  Vánoční turnaj v badmintonu  
 

Vyučující tělesné výchovy, Mgr. A. Brothánková a Mgr. L. Ondřich, připravili pro žáky a žákyně 7. až 9. ročníku tradiční Vánoční turnaj v badmintonu. Hráli jsme vyřazovacím postupem na jeden set do 15 bodů.


  8.12.2017 Učitelé I. stupně  
  Mikulášská nadílka na I. stupni  
 

Dne 5. prosince navštívil děti z prvního stupně svatý Mikuláš se svou čertovskou družinou a krásnými andílky. Kniha hříchů, kterou listoval ten nejstrašnější čert, nebyla téměř popsána žádnými hříšníky, protože na prvním stupni jsou samé hodné děti!  8.12.2017 Mgr. R.Dušková, Mgr.V. Wipplingerová, Mgr.Š.Dibďáková, Mgr. I.Mráčková  
  Interaktivní výstava Merkur v Českých Velenicích  
 

V měsíci listopadu navštívily třídy třetích a pátých ročníků interaktivní výstavu Fenomén Merkur v Česko – rakouském komunitním centru Fénix v Českých Velenicích. Toto centrum připravilo výstavu nejen pro žáky, ale i pro širokou veřejnost. Interaktivní výstava byla vytvořena ze sbírky soukromého sběratele Jiřího Mládka a již při prvním pohledu na vystavené exponáty bylo jasné, že někdo musel věnovat velké množství času a práce, aby tato díla vznikla.  8.12.2017 Mgr. F. Maxa  
  Úspěšný tým!  
 

Výběr žáků suchdolské základní školy ze 6. a 7. ročníku se zúčastnil tradičního florbalového turnaje. Po vítězství v okrskovém kole v Třeboni tým postoupil do okresního finále, které proběhlo 30. 11. 2017 v Kunžaku. Jediná těsná prohra znamenala celkově 2. místo v okresním kole, nepostupové.


  8.12.2017 Mgr. Ladislav Ondřich  
  Mikulášský turnaj ve stolním tenisu 6. 12. 2017  
 

Ředitel školy, učitel tělesné výchovy Mgr. Ladislav Ondřich, připravil pro žáky II. stupně Mikulášský turnaj ve stolním tenisu. Žáci i žákyně si v rámci tělesné výchovy vyzkoušeli i stolní tenis a někteří se pak přihlásili na turnaj ve stolním tenisu, který se každoročně koná v období před Vánocemi.


  25.11.2017 Mgr. Šárka Dibďáková  
  17. listopad v podání V.A  
 

17. listopadu se ve světě slaví Mezinárodní den studentstva a pro naši republiku je tentýž den navíc významný jako Den boje za svobodu a demokracii. Žáci prvního stupně měli o den dříve, tedy ve čtvrtek 16. listopadu, možnost zhlédnout představení třídy V.A. Ta si pro své mladší spolužáky připravila vyprávění o událostech z roku 1989, díky kterým dnes žijeme ve svobodné zemi


  18.11.2017 Mgr. Hana Chlapcová  
  OCENĚNÍ V PRAZE  
 

Masarykovo demokratické hnutí v Praze vypisuje každý rok pro žáky základních a středních škol soutěž s názvem „TGM – život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost“.  Základní škola v Suchdole nad Lužnicí se soutěže účastní pravidelně.  Do letošního ročníku se přihlásil žák 9. třídy Ondřej Špale.

 


  18.11.2017  Učitelé I. stupně   
  Projekt 28. října 1918 na I. stupni  
 

V pondělí 30. října 2017 se uskutečnil na I. stupni Projekt 28. října 1918 – Den vzniku samostatného československého státu. Tradiční projektový den byl rozdělen po jednotlivých ročnících. Každý ročník zpracoval určité téma, které patří k výše uvedenému významnému datu. Žáci prvního ročníku se seznámili se státní vlajkou a státním znakem.


  8.11. 2017  M. Hadačová  
  RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI SVĚT  
  Dne 1. listopadu 2017 se žáci ve školní družině zúčastnili besedy zaměřené na environmentální výchovu. Děti si zábavnou formou pod vedením lektora zopakovaly, jak správně třídit odpad.

  8.11.2017 G. Hadačová, A. Maděrová (6.B)  
  Exkurze do Českých Budějovic  
 

Dne 25. října 2017 se třídy 6. A a 6. B vydaly do nedalekých Českých Budějovic, aby navštívily místní planetárium a známou Černou věž.  7.11.2017 Mgr. R. Dušková, Mgr.V. Wipplingerová  
  Autorské čtení pro žáky třetího ročníku  
 

Ve spolupráci s místní knihovnou a pí. R. Rohrbachovou se poslední říjnové pondělí (30. 10. 2017) uskutečnilo autorské čtení pro třeťáky v suchdolské knihovně. Sám autor, Jan Opatřil, předčítal ukázky z knihy O kapříku Metlíkovi. Tento spisovatel napsal již čtyři knihy o dobrodružstvích kapříka Metlíka.


  24.10.2017 Mgr. R. Dušková, Mgr.V. Wipplingerová  
  Pomáhali jsme zvířátkům  
 

V rámci environmentální výchovy a ochrany přírody, kterou probírají žáci třetího ročníku v předmětu prvouka, se uskutečnil sběr žaludů. Tato akce proběhla v pátek 20. října 2017 ve spolupráci s místním Mysliveckým sdružením Tušť, kterému žáci předali více než 40 kg žaludů.


  24.10.2017 Mgr. Petra Kopecká  
  Papua Nová Guinea  
 

To by nebyl ten pravý zeměpis, kdyby k nám čas od času nezavítal náš oblíbený pan Tomáš Kubeš………známý cestovatel, fotograf a novinář (autor článků, fotografií v časopisech Lidé a Země, Koktejl, Vlasta…) Tentokrát dorazil s Papuou Novou Guineou. Přednášku si téměř s otevřenými pusami užili žáci 2. stupně.


  24.10.2017 Mgr. Petra Kopecká  
  Přírodovědný klokan 2017/2018  
 

Tuto soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Na naší škole se soutěže zúčastnily dvě třídy – 8. A, 9. A (kategorie kadet). Žáci řešili 24 otázek za 3, 4, 5 bodů (max. 120 bodů).


  20.10. 2017  M. Hadačová  
  Peční vuřtíků 2017  
  Pátek 13. října byl pro děti ve školní družině příjemným dnem.
Protože počasí bylo víc než přívětivé, sluníčko se mile usmívalo a vál svěží větřík, uspořádali jsme pro děti poslední letošní ,,grilovačku,, na školní zahradě.

  20.10.2017 Mgr. Hana Chlapcová  
  ŠKOLA ZAŘÍDÍ, KRAJ ZAPLATÍ  
 

Již tradičně využila ZŠ Suchdol nad Lužnicí grant Jihočeského kraje. V rámci ekologické výchovy se žáci 8. třídy seznámili s činností Zařízení na energetické využívání odpadu v Praze Malešicích. Díky dobře zorganizované akci byla využita možnost poznat netradiční provoz. Spalovna Malešice je v trvalém provozu od roku 1998 a každý rok zpracuje kolem 310 000 tun odpadu našeho hlavního města.


  20.10.2017 Mgr. Šárka Dibďáková, Mgr. Iva Mráčková  
  Výlet pátých ročníků do Třeboně  
 

V pátek 13. října jsme se žáky pátých ročníků vyjeli na dlouho očekávaný výlet do nedaleké Třeboně. Naučná stezka zdraví byla prvním cílem naší výpravy. Procházku krásnou podzimní krajinou zalitou ranními paprsky slunce si žáci měli možnost zpestřit cvičebně herními prvky, které se nacházely na každém stanovišti s panely informujícími o stromech Třeboňska.


  12.10.2017 Mgr. I. Mráčková  
  Síla lidskosti  
 

Žáci II. stupně naší školy měli možnost se ve čtvrtek 5. října zúčastnit vzdělávacího projektu „Nicholas Winton – Síla lidskosti“. Nejprve zhlédli film režiséra Mateje Mináče o nenápadném a skromném muži, který pomohl prchnout z tehdejšího předválečného Československa 669 dětem. Bez jeho pomoci by se většina z nich nedožila konce 2. světové války.


  12.10.2017 Mgr. Š. Dibďáková Mgr. I. Mráčková  
  Exkurze do Gmündu  
 

Dne 22. září 2017 jsme se s 9. ročníkem a s některými žáky z 8. ročníku vydali do rakouského města Gmünd. Na programu byla návštěva Školního centra Gmünd, které nabízí studijní programy pro české žáky. Na výběr mají zájemci o studium v zahraničí Obchodní akademii nebo obdobu naší Školy cestovního ruchu (hotelnictví).


  11.10.2017 Mgr. F. Maxa  
  Běh školou 2017  
 

Dne 29. 9. 2017 proběhla na naší škole tradiční akce s názvem Běh školou (aneb Co je jindy zakázáno, je dnes dovoleno), kterou organizují učitelé pro žáky 2. stupně. Tentokrát se akce zúčastnily i děti z 5. tříd. Kromě samotného běhu areálem školy (včetně absolvování zajímavého únikového schodiště) si žáci mohli zasoutěžit v tělocvičně při plnění různých sportovních disciplín.


  11.10.2017 Mgr. F. Maxa  
  Běh sv. Václava – 6. ročník  
 

U příležitosti blížícího se státního svátku Dne české státnosti se zúčastnili žáci
suchdolské ZŠ (1. – 4. roč.) ve středu 27. září 2017 již 6. ročníku Svatováclavského běhu. Úspěšně se vypořádali s jednotlivými délkami tratí, bojovali čestně a ze všech sil, nikdo závod nevzdal.


  6.10. 2017  M. Hadačová  
  Pes Aron  
  Stalo se příjemnou tradicí, že vždy na začátku školního roku zavítá do školní družiny pes Aron. Aron si letos přivedl ještě jednoho psího kamaráda, jemuž jeho pán říká Véna. Oba pejsci spolu s jejich majitelem panem Pavlem Rakoušem připravili pro děti pěknou psí podívanou.

  5.10.2017 Mgr. R. Dušková, Mgr.V. Wipplingerová  
  Návštěva Městského úřadu v Suchdole nad Lužnicí  
 

Žáci třetího ročníku navštívili poslední zářijový pátek Městský úřad v Suchdole nad Lužnicí. Žáci byli přijati panem starostou Lubošem Hešíkem ve velké zasedací místnosti radnice.


  11.9.2017 Mgr. Petra Kopecká  
  Recyklohraní  
 

V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich žáků v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování.


  6.9.2017 Mgr. A. Ficalová  
  První den ve škole  
 

Přejeme našim prvňáčkům hodně úspěchů a samé jedničky.