Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

 

Úvodní strana
Úvodní strana

   
   
  Rozdělení žáků do 1. tříd  
  Národní testování SCIO v roce 2016-2017  
     

  2.7.2017 Žáci 9. A  
  Rozloučení 9. A  
 

Tímto bychom chtěli poděkovat i našim kuchařkám za devítileté vaření školních obědů, paním uklízečkám, které pod námi leštily podlahu, ale hlavně bychom chtěli poděkovat všem paním učitelkám, pánům učitelům, paní zástupkyni a panu řediteli, že nás za těch devět let něco naučili a že nás za naše zlobení stále na škole nechali. Takže teď naposledy všem obrovské DĚKUJEME!


  2.7.2017 Mgr. I. Mráčková  
  Paris Tour 2017  
 

Opět po roce se uskutečnily pro žáky II. stupně cyklistické závody a opět v režii 9. ročníku. Ty probíhají vždy v rámci oslav Dne dětí, ale vzhledem ke kolizi různých termínů a akcí se letos posunuly až na samý závěr školního roku.
  27. 6. 2017 Milan Záviš  
  Ukončení práce elektrotechnického kroužku  
  V úterý 13. června jsme ukončili činnost elektrotechnického kroužku. Členy byli žáci 5.- 8. tříd místní základní školy a David Folta, který navštěvuje místní mateřskou školku. K jeho přijetí mě přesvědčila jeho maminka a hned po první schůzce jsem věděl proč. Davidovy znalosti v oboru elektrotechniky mnohdy předčily znalosti žáků! Neměl ani jednu zameškanou hodinu.

  22.6.2017 Mgr. I. Mráčková  
  Poslední výlet 9.A  
 

V polovině června se třída 9.A vydala na svůj poslední výlet. Volba padla tentokrát na středisko kraje Vysočina – na Jihlavu. Cesta vlakem byla sice delší, ale příjemná. Také počasí nám přálo.
  22.6.2017 Mgr. Šárka Dibďáková  
  Exkurze Lidice, Terezín  
 

Dne 16. června 2017 jsme s žáky 8. a 9. třídy navštívili dvě místa, která jsou úzce spojena s hrůzami z dob druhé světové války. První zastávkou našeho putování byly Lidice, vesnice, která byla po spáchání atentátu na R. Heydricha v roce 1942 na základě pár nepodložených domněnek vypálena. Na místě bývalé vesnice je dnes vybudováno pietní území s muzeem a vzdělávacím centrem, kde jsme naši prohlídku areálu zahájili.
  16.6.2017 Mgr. L. Ondřich  
  Mírový běh  
 

Mírový běh – Paece Run je neobyčejný běh s hořící mírovou pochodní, kterou nesou statisíce dobrovolných běžců přes více než 140 zemí světa. Pochodeň symbolizuje vše, co nás spojuje bez ohledu na naší národnost, kulturu a víru – symbolizuje přátelství, porozumění, mír a harmonii. Mírový běh – Peace Run založil v roce 1987 sportovec, umělec a mírový filosof pan Sri Chinmoy, který službě ideálů světové harmonie věnoval většinu svého života.


  10.6.2017 Mgr. A. Brothánková  
  Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů  
 

Naše škola se již tradičně zúčastňuje Dopravní soutěže mladých cyklistů. Tato soutěž se skládá z 5 disciplín a provází ji dlouhodobá a pečlivá příprava. Jsou to: jízda na dopravním hřišti, jízda zručnosti, práce s mapou, pravidla silničního provozu a první pomoc. Žáci naší školy se po vítězství v oblastním kole konaném v Třeboni probojovali do okresního kola v Jindřichově Hradci, kde získali taktéž první místo.


  10.6.2017  Mgr. R. Dušková, Mgr. V. Wipplingerová   
  Projekt Cyklista  
 

Druhý stupeň ZŠ T. G. M. si přichystal nový projekt, který proběhl v úterý a ve středu 16. – 17. května. Zvolil si jednu z nejdůležitějších osobností České republiky a věnoval se pouze jí. Pod drobnohledem se neocitl nikdo jiný než bývalý prezident Václav Havel.


  10.6.2017 Učitelé I. stupně  
  Terčový závod na I. stupni  
 

Oslava Mezinárodního dne dětí proběhla na I. stupni v podobě terčového závodu. Ten se uskutečnil v oblasti chatového tábora u řeky Lužnice. Trasa vedla právě odtud, podél řeky, téměř až k mostu v Tušti. Trasu a jednotlivé terče předem připravili žáci IV. A společně s panem učitelem Maxou.


  8.6.2017 Mgr. L. Ondřich, Mgr. A. Brothánková  
  Memoriál JUDr. F. Bušty  
 

Dne 19. 5. 2017 se konal 2. ročník Memoriálu F. Bušty v Klikově. Pořadatelem akce je TJ Blesk Klikov z. s. za velké podpory mnoha partnerů. Jedná se o cyklistické závody základních a mateřských škol. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 163 soutěžících. ZŠ T. G. Masaryka obhájila v konkurenci pěti základních škol opět 1. místo, a získala tak pro naši školu šek v hodnotě 10 000 Kč. Děkujeme zúčastněným žákům za vzornou reprezentaci školy.


  6.6.2017 Mgr. L. Ondřich  
  Hokejbal proti drogám rok 2017  
 

Hráči a hráčky naší školy se i v letošním roce zúčastnili turnaje v hokejbalu. Nejprve jsme 26. dubna 2017 vyhráli okresní kolo v Jindřichově Hradci. Poté jsme 18. května vyhráli i krajské kolo, které se opět konalo v J. Hradci a postoupili jsme do republikového finále, které se tentokráte uskutečnilo 25. května v Praze. Do republikového kola přijelo celkem 6 týmů z republiky. Kladno, Choceň, Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad Labem a Suchdol nad Lužnicí.