Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

 

Úvodní strana
Úvodní strana

   
  Společnost Scio udělila naší škole certifikát PEČUJEME O VZDĚLÁNÍ  
  Informace pro rodiče budoucích prvňáčků  
  Rozdělení žáků do 1. tříd pro školní rok 2016-2017  

  21.10.2015    Mgr. Mráčková, Mgr. Ellis, Mgr. Chlapcová  
  Zájezd do Anglie  
 

 Na přelomu září a října se naši žáci ze 7. – 9. ročníku vydali do Anglie. ZŠ využila nabídku MŠMT (Výzvu č. 56 z EU - OPVK) , Mgr. A. Ficalová vypracovala projekt a podala žádost tak, aby se na cestu do Anglie zdarma dostalo co nejvíce našich dětí. Ve výběrovém řízení uspěla osvědčená Student Agency.


  10.7.2016 9. A  
  9. A se loučí  
 

Hello my friends! Musíme vám s lítostí oznámit, že jsme se právě rozhodli vás po devíti dlouhých letech opustit. Víme, jak se vám po nás bude stýskat, a to zejména některým, plakat však nemusíte, jelikož jakmile dostaneme na svých nových školách první ředitelské volno, přijdeme se sem podívat znovu.


  26.6.2016 Bc. Tereza Machová  
  Rybářská olympiáda  
 

Žáci 6. až 8. tříd ZŠ, především zájemci o biologii, rybářství a sportovní rybolov, si mohli ověřit své znalosti v Rybářské olympiádě. Její přípravu a organizaci si již po osmé vzala na starosti Střední rybářská škola Vodňany. Školního kola, které se konalo v dubnu v rámci Jihočeského kraje, se zúčastnilo okolo 650 žáků. Zahrnovalo vyplnění písemného testu.


  17.6.2016 Mgr. Z. Zbudilová  
  Výlet na Novohradsko  
 

Rozhodli jsme se poznat nejbližší okolí Suchdola. Dne 9. 6. 2016 jsme vyrazili autobusem na Nové Hrady. Po pěkné prohlídce I. okruhu hradu (kde nás samozřejmě bavily „klouzací pantofle“) jsme si mohli vlastnoručně vyrazit mince. Nejen kluci byli šikovní, ale i děvčata si vyzkoušela svoji sílu. Hodilo se to, protože pak následovala návštěva překrásné kovárny, kde nás kovář Dan učil kovat hřebíky…


  16.6.2016  Mgr. Pavlína Ellis  
  Cyklozávody  
 

V úterý 7. 6. 2016 proběhly na druhém stupni školy tradiční cyklozávody pořádané ke Dni dětí. Třída 9. A byla hlavním organizátorem celé akce zahájené v kempu Paris, odkud se žáci vydali vyznačenou trasou, kde na ně čekala spousta úkolů a soutěží. Deváťáci se zalíbením pozorovali, jak si s nimi jejich mladší spolužáci poradí.


  15.6.2016 Mgr. Anna Brothánková  
  Dopravní soutěž mladých cyklistů  
 

Dne 28. 4. 2016 se naše škola zúčastnila Oblastního kola dopravní soutěže mladých cyklistů v Třeboni. Naše škola měla 2 výpravy: ve starší kategorii soutěžili žáci 8. A: Anna Trsková, Klára Vonešová, Jiří a Tomáš Soudkovi, v mladší kategorii soutěžili žáci 6. A: Lucie Laurincová, Veronika Hanusová, Ondřej Šimánek a Matyáš Kocanda.


  14.6.2016 Mgr. V. Wipplingerová, Mgr. R. Dušková  
  Den dětí v prvních třídách  
 

Jak oslavit Den dětí? Co takhle kino? Filmové představení Pat a Mat rozveselilo všechny přítomné v místním kině. Když film skončil, vydali se žáci prvního ročníku a žáci z 2. A do chatového tábora u řeky Lužnice. Tam si všichni opekli vuřty, řádně posvačili a pak hurá do přírody zadovádět si a zahrát různé hry. I když nás stále strašilo počasí, tento svátek dětí jsme si doopravdy užili a bez jediné kapky deště se v pořádku vrátili do školy.


  13.6.2016 Mgr. V. Wipplingerová, Mgr. R. Dušková  
  Prvňáci v Divadle Spejbla a Hurvínka  
 

Žáci prvních tříd se v měsíci únoru zapojili do preventivního programu Veselé zoubky, který připravila společnost dm drogerie markt s. r. o. Tento program byl zaměřený na prevenci zubního kazu. Projektové vyučování obsahovalo pohádku o Hurvínkovi a soubor interaktivních úkolů. Od společnosti dm drogerie markt s. r. o. dostali prvňáci samolepky a preventivní taštičky s kartáčky a pastami.


  1.6.2016   Mgr. L. Ondřich  
  Republikové finále v hokejbalu  
  Žáci naší školy se ve středu 25. května 2016 zúčastnili republikového finále ,,Hokejbal proti drogám 2016“, které se konalo v Kladně. Vyhráli jsme okresní i krajské kolo a postoupili mezi 9 nejlepších týmů ve starších žácích v republice. Naše skupina se skládala z pěti družstev základních škol z Berouna, Pardubic, Prahy – ZŠ Brdličkova, Litvínova a naše škola, skupinu B pak tvořily týmy základek z Hradce Králové, Kladna, Ústí nad Labem a z Prahy – Běchovic. Samá veliká města, většinou hráči z hokejových klubů.

  1.6.2016 Mgr. Pavlína Ellis  
  Vídeň  
 

Dne 26. května 2016 se žáci devátého, osmého a zčásti i sedmého ročníku zúčastnili exkurze do Vídně. Navštívili Schönbrunn a jeho krásně rozkvetlé zahrady. Kdo chtěl, mohl vyjít až na vyhlídku Gloriette, která byla postavena za vlády císaře Josefa ll. V centru města žáci zhlédli budovy rakouského parlamentu, vídeňskou radnici, sídlo prezidenta Hofburg, muzea a nakonec se pokochali krásou gotické katedrály svatého Štěpána.


  31.5.2016 Bc. Tereza Machová  
  Soutěž „Mladý záchranář – hasičem v akci“  
 

Žáci 5. a 8. třídy byli letos pozváni k dalšímu ročníku oblíbené soutěže „Mladý záchranář – hasičem v akci“, kterou pořádá Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. Tato akce také vhodně doplnila výuku Ochrany člověka za mimořádných událostí.


  31.5.2016 Mgr. K. Hanzalová a Mgr. H. Budíková  
  Oslava Dne matek  
 

Druhou neděli v měsíci květnu oslavujeme Den matek. Děti ze II. A a II. B si k tomuto svátku pro svoje maminky připravily program. Oslava se konala 5. 5. 2016 v kulturním centru našeho města od 17 hodin. Nejenom maminky, ale i rodinní příslušníci a kamarádi zhlédli pásmo bohaté na básničky.


  19.5.2016 Bc. Anastasija Segizbeva  
  ANIFILM  
 

Festival představuje aktuální trendy, postupy, technologie a animační techniky. Podporuje rozpracované či zcela nové animační projekty, jejich tvůrce, producenty a distributory. Poskytuje prostor pro pozitivní konfrontaci a navazování nových kontaktů mezi filmovými profesionály z celého světa. Je určen tvůrcům a filmovým profesionálům, studentům, pedagogům, filmovým teoretikům a všem fanouškům animované tvorby včetně dětí.


  19.5.2016 Mgr. Iva Mráčková  
  Cesta za vědou a zábavou  
 

Stalo se již tradicí, že ke konci školního roku pořádá Informační centrum Suchdol nad Lužnicí (paní R. Rohrbachová) zájezd pro žáky za odměnu. A tak žáci vybraní svými třídními učiteli nebo ti, kteří pomáhali při různých akcích, měli letos možnost navštívit Plzeň. Kromě historického centra tohoto krásného města byl cíl výpravy jediný – Techmania Science Center.


  15.5.2016  Bc. Tereza Machová  
  Den Země na naší škole  
 

Naše škola se celoškolní akcí připojila k oslavám světového Dne Země ve čtvrtek a pátek 21. – 22. dubna.Celou akci jsme zakončili zhlédnutím velice zdařilého filmu „Příběh lesa“, který žákům objasnil vývoj života zvířat v lese a vliv člověka na ničení životního prostředí. Den Země jsme strávili naučně, pracovně i prožitkem.


  15.5.2016 Mgr. Pavlína Ellis  
  Čarodějnice na naší škole  
 

Dne 28. dubna 2016 prolétl školou rej čarodějnic. Jako tradičně se do kostýmů převlékly dívky devátého ročníku. Všichni jsme museli uznat, že jim to velmi slušelo.


  5.5.2016 Mgr. L. Ondřich a Mgr. A. Brothánková  
  Suchdolská laťka III. ročník – závody ve skoku vysokém 29. 4. 2016  
 

Při hodinách tělesné výchovy se na II. stupni věnujeme několik hodin i skoku vysokému. Letos jsme uspořádali již III. ročník ,, Suchdolské laťky“ pro žáky a žákyně, tentokráte již od pátého po devátý ročník. Provedli jsme nábor, zakoupili ceny pro nejlepší závodníky, bonbony pro všechny účastníky, od sponzora - Pekárny Suchdol jsme dostali koblížky pro každého žáka. V pátek 29. dubna jsme připravili doskočiště, upřesnili rozpis závodníků a sportovní klání mohlo propuknout.


  21.4.2016   Mgr. L. Ondřich  
  Hokejbal proti drogám  
  Žáci II. stupně z naší školy se zúčastnili turnaje ,, Hokejbal proti drogám 2016“, který se konal 14. dubna v Jindřichově Hradci. Turnaje se zúčastnilo pět škol z našeho okresu. Naši hráči přistoupili k turnaji velice zodpovědně a šli za svým cílem – postup do krajského kola.

  21.4.2016 M. Hadačová a Bc. A. Segizbaeva  
  VÝLET DO DĚBOLÍNA  
  Již 4. rokem jsme se vydali s keramickým kroužkem do nedaleké malebné vesničky kousek od Jindřichova Hradce. Každým rokem jsme ve Výtvarné dílně tvořili práce z keramiky, kde jsme malovali na džbánky nebo hrníčky. Letošní rok byl pro nás překvapením. Byla pro nás připravena změna v podobě batikování šátků a malování smaltem na plechovou destičku, která později sloužila jako náhrdelník.

  20.4.2016   Mgr. A. Ficalová  
  Soutěž Matematický klokan  
  Každoročně se naše škola zapojuje do mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan, kterou pořádá Jednota českých matematiků a fyziků. V letošním roce jsme zaznamenali úspěch, když žáci 5. A třídy, Jakub Kecek a Lukáš Záviš, obsadili 3. místo v okresním kole z 889 soutěžících a Petr Sládek se umístil jako šestý ze 709 všech žáků.

  12.4.2016 Mgr. Iva Mráčková  
  Sobě blíž  
 

Dne 5. dubna 2016 se 8. a 9. ročník zúčastnil projektu „Sobě blíž“, který pořádal Památník Lidice. Celá akce se uskutečnila v Letech u Písku, kde byl za druhé světové války zřízen romský internační tábor. Program se skládal ze dvou částí. V první části si žáci poslechli vystoupení  oblíbené romské skupiny Gipsy.cz a zhlédli tradiční romské tance. Druhá část byla věnována dějinám holocaustu formou odborné přednášky a dokumentárního filmu.


  12.4.2016 Bc. Anastasija Segizbaeva  
  Jeden svět  
 

Dne 1.4. 2016 jsme v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět navštívili studentské univerzitní divadlo SUD v Českých Budějovicích. Jeden svět nabídl dětem průřezová témata k zamyšlení, která obsahovala výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchovu, osobnostní a sociální výchovu a výchovu demokratického občana.


  22.3.2016  Mgr. Ladislav Ondřich  
  Turnaj v badmintonu  
 

Hráli jsme vyřazovacím způsobem na dva vítězné sety do 11 bodů. Každý účastník tradičně obdržel koblihu z pekárny pana Soudka (děkujeme), nějaké sladkosti, tři nejlepší hráči z každé kategorie pak dostali medaili, diplom a sladkou odměnu..


  18.3.2016    Mgr. Ladislav Ondřich  
  Lyžařský zájezd školy  
 

Letošní lyžařský kurz se uskutečnil v termínu od 20. – 26. února 2016 v naší tradiční destinaci v Janských Lázních v Krkonoších. Byli ubytování na hotelu Siréna v blízkosti lyžařských vleků. Sněhové podmínky byly jako letošní zima. Napadl sníh, obleva, déšť a opět sníh a mráz. Podmínky byly dobré, sněhu jsme měli celkem dostatek, připadnul nám nový prašan.


  8.3.2016   Mgr. Květa Hanzalová  
  Recitační soutěž  
 

Letos poprvé se recitační soutěž konala v místním kině. Dne 24. února 2016 se kino zaplnilo do posledního místečka. Básničky si totiž přišli poslechnout rodiče, prarodiče, sourozenci i kamarádi. Program zahájily děti z prvních tříd, které si připravily krátké básničky.


  17.2.2016 Mgr. V. Wipplingerová  
  Zápis žáků do 1. tříd  
 

Ve středu 10. února 2016 se uskutečnil zápis do 1. tříd. K základnímu vzdělávání bylo zapsáno, tzn. přijato 42 dětí, 2 rodiče zažádali o odklad školní docházky o jeden školní rok. Žádosti o odklad školní docházky bude vyhověno pouze v případě, že rodiče doloží řediteli školy posouzení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna) a odborného lékaře nebo klinického psychologa nejpozději do 31. 5. 2016.


  11.2.2016 Milan Záviš  
  Zájmový kroužek POČÍTAČOVÁ GRAFIKA  
  Hlavním cílem zájmového kroužku je práce s grafickými počítačovými programy, tvorba pozvánek, plakátů, prezentací, vizitek, kreslení obrázků atd. Seznámíte se hlavně s programy, které jsou softwarové licence Freeware. To znamená zdarma. Můžete si je nainstalovat na svém počítači a kdykoliv na nich pracovat. Vše, co budete k práci potřebovat (jak nainstalovat program, jak ho ovládat atd.), se v zájmovém kroužku počítačové grafiky brzy naučíte.

  29.1.2016  Mgr. Iva Mráčková  
  Projekt „Příběhy bezpráví“ na naší škole  
  V lednu jsme se připojili k projektu společnosti „Člověk v tísni“ a uspořádali pro žáky 8. a 9. ročníku filmovou projekci a besedu. Téma bylo předem dané – okupace Československa v roce 1968.

  14.1. 2016 Vychovatelky ŠD  
  Pohádková módní přehlídka.  
  V prosinci jsme si k nám do družiny pozvali paní B. Tlačilovou a L. Havelkovou s bohatou výbavou maškarních kostýmů a masek. Mladší děti se za pomocí majitelky paní Havelkové oblékaly do kostýmů, aby se pak předvedly svým spolužákům a spolužačkám v družině. Téma ,,módní,, přehlídky bylo pohádkové, a tak se nám předvedli princezny, víly, dvorní dámy, kněžny, princové, rytíři, komiksoví hrdinové a králové

  13.1. 2016 Vychovatelky ŠD  
  Pěvecká soutěž  
  K tradičním soutěžím, jenž každoročně pořádáme ve školní družině, patří i pěvecká soutěž. Soutěžit může každý, kdo nejenže umí zpívat, ale také se nebojí vystoupit před obecenstvem.

  22.12.2015 učitelé ZŠ Suchdol nad Lužnicí  
  Zpívání u stromečku  
 

V úterý 22. 12.2015, před odchodem na vánoční prázdniny, se pokusili žáci druhého stupně navodit tu správnou vánoční atmosféru. Sešli se ve školní jídelně a předvedli nám svůj talent. Role moderátorky celého vystoupení se ujala žákyně Anička Trsková. Za doprovodu paní učitelky Chlapcové (kytara, zpěv) a paní učitelky Zbudilové (klávesy, zpěv) zazněly české i zahraniční koledy. Pátá třída zpestřila program přednesem několika básniček.


  18.12.2015 Mgr. Alena Ficalová  
  Vánoční jarmark  
 

Vánoční jarmark se letos konal v sobotu 12. prosince. Již šestým rokem ho pořádalo město Suchdol nad Lužnicí společně s naší základní školou. Rádi bychom poděkovali všem rodičům, kteří tuto akci dlouhodobě podporují a sami se jí aktivně účastní nejen nákupem nabízeného zboží, ale i výrobou samotných předmětů. Velmi si vážíme i ochoty rodičů současných prvňáčků, kteří se do příprav jarmarku automaticky zapojili a velice tak pomohli jejich třídním učitelkám.


  11.12.2015 Mgr. P. Ellis  
  Mikuláš  
 

Jako každý rok navštívil i letos naší školu Mikuláš. Čertovská banda se pod vedením 9. ročníku proběhla školou v pátek 4. prosince. Andělé i čerti si v každé třídě našli svoje dušičky zapsané v Knize dobrých skutků a Knize hříchů. Pro děti měl Mikuláš s anděly připravené různé dobroty, za které ho zejména žáci prvního stupně odměnili básničkami nebo koledami.


  11.12.2015  Mgr. Ladislav Ondřich  
  Florbal  
 

Starší žáci naší školy ( 7.- 9. ročník) se zúčastnili okrskového kola ve florbalu, který se každoročně koná ve sportovní hale v Třeboni ( 24.11.2015). Žáci si mohli vyzkoušet hru na opravdovém florbalovém hřišti s mantinely. Pět přihlášených družstev hrálo systémem každý s každým 1x 15 minut. Gymnázium Třeboň nesplnilo podmínky věkové soutěže; žáci hráli bez nároku na postup. Naše družstvo skončilo druhé za vítězným gymnáziem a postoupilo tak do finálových bojů do Jindřichova Hradce.


  2.12.2015 Bc. Tereza Machová  
  17. listopad  
  Žáci 5. třídy si pro své mladší spolužáky z I. stupně připravili krátké vyprávění o událostech, které se odehrály 17. listopadu. Tohoto dne si totiž každý rok připomínáme Den boje za svobodu a demokracii. S chutí a zájmem se připravovali nejen doma, ale také ve škole – vyhledávali si různé informace a videa, vytvářeli prezentaci, rozdělovali si role a učili se své výstupy.

  2.12.2015 Mgr. I. Mráčková  
  Jak se žije nevidomým  
 

Stalo se již téměř tradicí, že jednou za rok do naší školy zavítá nevidomá paní Jeřábková z Majdaleny. Jinak tomu nebylo ani v letošním školním roce. Přišla mezi žáky 6. třídy, aby je seznámila s tím, jak se žije lidem se zrakovým postižením. Samozřejmě nesměl chybět ani její nepostradatelný pomocník – vodící pes, který měl jako vždy u dětí veliký úspěch.


  26.11. 2015  Mgr. Iva Mráčková  
  Putovní výstava „Zmařené osudy“  
  V letošním roce uplynulo 70 let od konce II. světové války. Protože je třeba si připomínat, co se v historii odehrálo, objednali jsme na naši školu putovní výstavu zaměřující se na problematiku holocaustu (20 výstavních panelů s texty a dobovými fotografiemi). „Příběh jednoho kufříku“ mohl začít…

  20.11.2015 Mgr. Z. Zbudilová, Mgr. I. Mráčková  
  Vzdělání a řemeslo  
 

V letošním školním roce jsme opět s 8. a 9. ročníkem zavítali na tradiční setkání středních škol a firem s názvem Vzdělání a řemeslo, které proběhlo od 21. do 23. 10. 2015. Náplní tohoto ročníku byla nejen prezentace školství všech úrovní, ukázky odborného výcviku a soutěží, zařízení pro speciální školy, ale také nadací, fondů, stipendií, zajímavých učebních pomůcek, učebnic a programů pro všechny stupně výuky. 


  20.11. 2015  Mgr. Iva Mráčková  
  PRÁVO NA DĚTSTVÍ  
  Naše škola se zapojila do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Právo na dětství", kde se žáci 7. a 8. ročníku v hodinách občanské výchovy blíže seznámili s Úmluvou o právech dítěte.

  5.11.2015 Učitelé I. stupně  
  Projekt 28. října 1918  
 

Dne 27. října 2015 proběhl na I. stupni tradiční říjnový projekt – 28. října 1918 - Den vzniku samostatného Československa. Tímto projektovým vyučováním získávají žáci prvního stupně informace o důležitém státním svátku.  


  5.11.2015 Učitelé I. stupně  
  Tonda Obal na cestách  
 

Tonda Obal zavítal do naší školy. Kdo je to Tonda Obal? To už ví každý žák I. stupně. Je to kluk, který učí děti třídit odpad. A jestli to všichni žáci z prvního stupně umí? Umí! Mohli si třídění odpadu prakticky vyzkoušet, třídili papír, plasty i kovy. Tonda Obal totiž všem poradil, jak správně třídit odpad, aby z něho byl ještě další užitek.  


  29.10.2015 Mgr. Anna Brothánková  
  Běh školou  
 

Každoročně na podzim II. stupeň ZŠ T. G. Masaryka pořádá akci nazvanou „Běh školou“. Jedná se o závody jednotlivců v proběhnutí školy v co nejkratším čase. Letošní rok byly závody posíleny o 5. ročník, který celý závod odstartoval. V průběhu celého závodu synchronně probíhaly v tělocvičně sportovní disciplíny (hod na cíl, střelba na branku, střelba na koš, přeskok přes švihadla, „curling“). Po ukončení závodu čekal na třídy velmi oblíbený souboj tříd ve vybíjené.


  22.10.2015 Mgr. L. Ondřich, Mgr. P. Ellis  
  Exkurze do Prahy  
 

V úterý 13. 10. 2015 měli žáci 8. a 9. ročníku naší školy možnost zúčastnit se exkurze do zařízení pro nakládání s odpady dotované grantem Jihočeského kraje. Tentokrát jsme navštívili pražskou spalovnu ZEVO Malešice (Zařízení na energetické využití odpadu), kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o nakládání s odpady a jejich následném využití k získávání elektrické energie nebo ohřívání vody pro obyvatelstvo hlavního města.  


  20.10. 2015 Bc. Anastasija Segizbaeva  
  JAK JSEM POTKAL JABLKO  
  Dne 3.10. při třeboňském jablkobraní, se na Masarykově náměstí ve 13:00 vyhlašovala výtvarná soutěž pod názvem Jak jsem potkal jablko. Do pátého ročníku výtvarné soutěže pro děti dorazilo rekordních 266 obrázků a výtvarných děl! Poslali je děti z MŠ Sluníčko, Kopeček, Lužnice, Břilice, 3. MŠ Jeronýmova ulice, MŠ a ZŠ Suchdol nad Lužnicí, ZŠ Sokolská, Na Sadech, Lužnice a Břilice.

  9.10.2015 Mgr. F. Maxa  
  Běh sv. Václava – 4. ročník  
 

Pátek – 25. 9. 2015 byl v suchdolské základní škole opět dnem sportovním. Žáci 1. - 4. ročníku změřili své síly již ve 4. ročníku Svatováclavského běhu. Úspěšně se vypořádali s jednotlivými délkami tratí, bojovali čestně a ze všech sil, nikdo závod nevzdal. Na stupních vítězů převzali tři nejlepší běžci a běžkyně medaile a diplomy. Na všechny závodníky pak čekal teplý čaj.


  8.9.2015  
  1. září  
 

 


  3.7.2015 9. A  
  Žáci devátého ročníku se loučí  
 

Ahoj, my, žáci devátého ročníku, bychom se s vámi touto cestou chtěli rozloučit. Dnes přišel poslední den naší základní školní docházky. Všechno se začalo 4. září 2006, když jsme nastoupili do první třídy.