Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

 

Úvodní strana
Úvodní strana

   
   
   
  MAPA ŠKOLY – jídelna, družina  
  Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018  
     

  21.4.2017 Mgr. Z. Zbudilová  
  Exkurze na Úřad práce v Jindřichově Hradci  
 

V rámci předmětu Svět práce - Volba povolání absolvovali žáci 8. ročníku exkurzi, která doplňovala teoretický výklad učiva. Paní Mgr. Marta Vysoká z Informačního a poradenského střediska ÚP v J. Hradci připravila pro děti program, který vycházel z teorie předmětu, ale navázal praktickými úkoly a čerpal z dosavadních zkušeností žáků.
  11.4.2017 Mgr. Alena Ficalová  
  Zápis do 1. tříd  
 

Ve středu 5. dubna se uskutečnil na naší škole zápis do 1. tříd. K zápisu přišlo celkem 41 dětí, zapsáno k základnímu vzdělávání bylo  33 dětí, 8 rodičů zažádalo o odklad školní docházky o jeden školní rok.
  10.4.2017 Mgr. L. Ondřich a Mgr. A. Brothánková  
  Suchdolská laťka 2017 – IV. ročník  
 

Již tradičním a mezi žáky oblíbeným závodem na naší škole se stala „Suchdolská laťka“. Letošní ročník proběhl 5. 4. 2017 v místní tělocvičně za účasti 21 závodníků a bujného obecenstva z řad žáků I. a II. stupně. Skoku vysokému je věnováno několik hodin tělesné výchovy a tato atletická disciplína je mezi dětmi velmi oblíbená.


  4.4.2017 Mgr. A. Segizbaeva  
  Když staré bylo nové...?  
 

Dne 28. 3. 2017 jsme se vydali s třídou 5. A a 5. B na výlet do Hluboké nad Vltavou, kde přímo v areálu zámku sídlí Alšova jihočeská galerie, která tentokrát hostila přes 500 výtvarných děl s tématem „Když staré bylo nové…“. Této velké výstavy se zúčastnily ZŠ, ZUŠ, SŠ a SOŠ. Viděli jsme zde mnoho inspirujících prací – od kreseb, přes malby až po samotné plastiky.


  31.3.2017 Mgr. Anna Brothánková  
  Lyžařský zájezd Jánské Lázně v Krkonoších  
 

Tradiční akcí školy pro žáky 7. ročníku je lyžařský výchovně výcvikový zájezd. Jako každoročně se naše škola vydala do Krkonoš – Janských Lázní. Lyžařského zájezdu se zúčastnilo celkem 27 dětí ze sedmého ročníku, doplnila je dvě děvčata z osmé třídy a jeden žák z deváté třídy. Letošní sedmáci se díky příznivé zimě s pocitem skluzu seznamovali již během hodin tělesné výchovy na běžkách.


  21.3.2017 Mgr. A. Segizbaeva  
  Se StiBusem na cestách  
 

Naše škola se zúčastnila výtvarné soutěže StiBus, kde v nově aktualizovaném magazínu, zveřejnila několik obrázků, kde většina je z naší školy. Jelikož bylo obrázků mnoho,rozhodla se společnost, že o absolutním vítězi rozhodnete právě vy.


  15.3.2017 Mgr. Květa Hanzalová  
  Recitační soutěž  
 

První březnový den se v kině konala recitační soutěž pro žáky 2. až 5. tříd.
Na 45 recitátorů se přišlo podívat mnoho diváků. Ti určitě nelitovali, protože úroveňpřednášejících byla vysoká.


  14. 3. 2017 Milan Záviš  
  Zájmový kroužek elektrotechniky - exkurze.  
  Dne 7. 3. 2017 jsme v rámci zájmového kroužku elektrotechniky navštívili místní závod firmy EATON. V místní pobočce firmy Eaton je výroba rozvaděčových skříní a rozvodnic. Nesmím opomenout výrobu jističů a chráničů. Dalším výrobkem firmy Eaton je vzduchový jistič řady IZMW 16 a IZMW 40. Na závěr si pan Kopecký, který nás celým provozem provázel, nechal pro nás to nejzajímavější, a to výrobu plošných spojů povrchovou montáží.

  25.1.2017 Mgr.Tereza Machová  
  Akce Dobré srdce na Vánoce  
 

Žáci 5. A se po vydařeném prodeji na Vánočním jarmarku rozhodli, že část svého výdělku z třídního fondu darují záchranné stanici Cibela.Cibela funguje od roku 2007. Snaží se pomáhat zvířatům v nouzi. Hlavním podnětem vzniku byl zoufalý stav útulků. Členové tohoto sdružení se věnují zakládání a provozování menších azylů pro kočičky a pejsky.


  4.1.2017 M. Hadačová  
  Pěvecká soutěž  
  Ve středu 14 .prosince jsme ve školní družině zorganizovali pěveckou soutěž v sólovém zpěvu. Do soutěže se přihlásilo celkem 28 soutěžících. Výběr písní byl různorodý a napříč všemi žánry. Slyšeli jsme lidové písně, písně od známých interpretů, zazněla i zhudebněná báseň, píseň zpívaná anglicky, píseň, jenž byla přímo jazykolamem .

  23.12.2016 Mgr. Šárka Dibďáková  
  Vánoční zpívání u stromečku  
 

Jako každý rok jsme se i letos sešli poslední školní den v roce 2016 u vánočního stromečku. Díky bohatému programu, připraveného žáky z druhého stupně, jsme se mohli zaposlouchat do vánočních melodií a krásně se naladit na blížící se Vánoce.


  23.12.2016 Mgr. A. Ficalová  
  Ovoce do škol - Bovýsek u nás ve škole  
 

V rámci projektu Ovoce do škol naše škola spolupracuje s firmou Bovys s.r.o. Jako zpestření pro děti si tato firma připravila Bovýskovy pitíčkové dny. 20. prosince navštívila i naši školu se svým maskotem Bovýskem, který si s dětmi ve třídě hrál a přinesl každému drobný dárek v podobě Bovýskova džusíku.


  15.12.2016 Mgr. A. Ficalová  
  Vánoční jarmark – poděkování rodičům  
 

upřímně děkujeme všem rodičům za jejich nemalou podporu a spolupráci při přípravě vánočního jarmarku. Velice si vaší práce i jakéhokoliv přispění ceníme, protože bez vás by to zkrátka nešlo. Věříme, že všichni, kteří si na vánoční jarmark našli cestu, nelitovali a odnesli si společně s dobrou náladou i nějaký výrobek od našich dětí.


  14.12.2016 Mgr. A. Segizbaeva  
  S čerty nejsou žerty  
 

Jako každý rok navštívil i letos naší školu Mikuláš. Čertovská banda se pod vedením 9. ročníku proběhla školou v pondělí 5. prosince. Andělé i čerti si v každé třídě našli svoje dušičky zapsané v Knize dobrých skutků a v Knize hříchů. Pro děti měl Mikuláš s anděly připravené různé dobroty, za které je zejména žáci prvního stupně odměnili básničkami nebo koledami.


  11.12.2016   Mgr. Ladislav Ondřich a Mgr. A. Brothánková  
  Mikulášský turnaj v badmintonu  
 

Vyučující tělesné výchovy na II. stupni připravili pro žáky a žákyně 7. -9. ročníků tradiční sportovní akci - Mikulášský turnaj v badmintonu ve školní tělocvičně. Turnaj se uskutečnil ve středu 7. prosince 2016 pro jednotlivé třídy pro hochy a dívky zvlášť.


  7.12.2016 Mgr. L. Ondřich  
  Okresní kolo ve florbalu – CHLAPCI  
 

Starší žáci naší školy se každoročně zúčastňují   soutěží mezi školami našeho okresu ve florbalu. Oblastní kole se hrálo 24. listopadu v Třeboni, za účasti pěti škol z Třeboňska. Naši hráči podali skvělý výkon, když s největšími favority z I. ZŠ z Třeboně jen remizovali a pak již všechna zbývající utkání vyhráli,  a tak jsme postoupili do okresního kola, které se konalo 1. prosince 2016 v Jindřichově Hradci. Oblastních kol se zúčastnilo celkem 17 družstev našeho okresu, z nichž pouze čtyři vítězové skupin postoupili do závěrečných bojů v okresním kole.


  7.12.2016 Mgr. Anna Brothánková  
  Okresní kolo ve florbalu – DÍVKY  
 

V pátek 25. listopadu 2016 se vybrané dívky z osmého a devátého ročníku zúčastnily okresního kola ve florbalu. Do turnaje bylo zapsáno 5 týmů a hrálo se systémem každý s každým. Naše děvčata utržila 2 vítězství (se Slavonicemi, kde padla jedna branka od Karolíny Korčákové a druhý vyhraný zápas byl s I. ZŠ Jindřichův Hradec, kde využila své šance Martina Landová a skórovala na 1:0) a dvě prohry,  a to s Gymnáziem Třeboň a II. ZŠ Třeboň.


  7.12.2016  Mgr. Iva Mráčková      
  Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách  
 

Naše škola se opět po roce zapojila do projektu společnosti „Člověk v tísni“, který se věnoval tentokrát problematice emigrace, poválečnému odsunu Němců či nucenému přesidlování obyvatel. Letošním tématem byly příběhy lidí z Československa, kteří v průběhu minulého století z různých důvodů opustili své domovy. Z tohoto důvodu je také někdy 20. století nazýváno „stoletím ztracených domovů“.


  24.11.2016 Mgr. T. Machová  
  Návštěva medailového paralympionika Davida Drahonínského  
 

V pondělí 21. 11. 2016 jsme netrpělivě očekávali návštěvu výjimečného hosta. Nebyl to nikdo jiný než lukostřelec David Drahonínský. Zvítězil na paralympiádě v Pekingu 2008, v Londýně 2012 získal stříbrnou medaili a v letošních hrách v Riu k tomu všemu ještě připojil stříbrnou a bronzovou (týmovou) medaili.


  24.11.2016  Mgr. Šárka Dibďáková       
  17. listopad v podání 5. A  
 

17. listopadu uplynulo 27 let od pádu komunistického režimu a my jsme měli možnost oslavit další výročí sametové revoluce. 5. A si při této příležitosti připravila pro své mladší spolužáky z prvního stupně povídání o tom, proč 17. listopadu slavíme státní svátek a proč v tento den nechodíme do školy.


  17.11.2016 Mgr. Hana Chlapcová  
  Ocenění pro ZŠ Suchdol nad Lužnicí  
 

Již několik let se ZŠ Suchdol nad Lužnicí účastní celorepublikové soutěže nazvané Tomáš Garrigue Masaryk – život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost. Soutěž vyhlašuje Masarykovo demokratické hnutí založené roku 1989 za účasti Václava Havla.


  26.10.2016 Mgr. Ladislav Ondřich  
  Exkurze do planetária  
 

Žáci šestého ročníku v rámci výuky zeměpisu navštívili Planetárium v Českých Budějovicích. Ve středu 19. října 2016 jsme vyrazili linkovým autobusem do našeho krajského města. Cesta ubíhala v poklidu, počasí se vylepšilo, vykouklo i sluníčko. Naše první kroky směřovaly do Jihočeského muzea, kde jsme si prohlédli výstavu starých bicyklů, výstavu barevného a broušeného skla a výstavu o historii města České Budějovice, dozvěděli jsme se o jeho založení, poloze, výstavbě, průmyslových podnicích apod.


  19.10.2016 Mgr. Hana Chlapcová  
  ZŠ Suchdol nad Lužnicí využila grant Jihočeského kraje  
 

Žáci 8.a 9. třídy ZŠ Suchdol nad Lužnicí navštívili 4. října 2016 Prahu. Škola využila grant Jihočeského kraje s názvem „Škola zařídí, kraj zaplatí“ a v rámci výuky navštívila spalovnu v Malešicích a následně historickou část Prahy zakončenou komentovanou prohlídkou Pražského hradu.


  18.10.2016 Mgr. Anastasija Segizbaeva  
  Jak jsem potkal jablko  
 

Do šestého ročníku výtvarné soutěže pro děti Jak jsem potkal jablko dorazilo rekordních 274 obrázků a výtvarných děl! Poslaly je děti z MŠ Sluníčko, MŠ Kopeček, 3. MŠ Jeronýmova ulice, MŠ a ZŠ Majdalena, MŠ a ZŠ Lužnice, MŠ a ZŠ Břilice, MŠ a ZŠ Suchdol nad Lužnicí, ZŠ Sokolská, ZŠ Na Sadech a ZUŠ Třeboň, pobočka Suchdol nad Lužnicí.


  18.10.2016 M. Hadačová  
  Hafík – Výcvikové canisterapeutické sdružení v Třeboni  
  Pes je nejlepší přítel člověka. Hned několik lidských přátel dělalo příjemnou společnost dětem ve školní družině. Dvě středeční odpoledne k nám zavítali pejskové se svými majitelkami z výcvikového sdružení canisterapie (léčba lidské duše psí láskou) Hafík z Třeboně.

  7.10.2016 Mgr. Pavlína Ellis  
  Exkurze Třeboň  
 

Dne 3. 10. 2016 se žáci pátých ročníků zúčastnili exkurze do Třeboně. Prvním bodem programu byla komentovaná výstava cestovatelů Zikmunda a Hanzelky, umístěná v nově rekonstruovaném Domě Štěpánka Netolického. Dokumentární fotografie i artefakty z cest děti velmi zaujaly.


  5.10. 2016  M. Hadačová  
  Aron na návštěvě ve školní družině  
  V posledním zářiovém týdnu k nám do družiny zavítal milý čtyřnohý kamarád pes Aron se svým pánem, panem Pavlem Rakoušem. Nebyla to jejich první návštěva. Aron se k nám chodí pravidelně každým rokem ukazovat jak je šikovný, kamarádský a hravý. Děti se těšily a Chodský pes je ani letos nezklamal.

  4.10.2016 Mgr. Š. Dibďáková a Mgr. I. Mráčková  
  Výlet do Gmündu  
 

Dne 27. září 2016 jsme se žáky 9. ročníku navštívili rakouské město Gmünd. Naší první zastávkou bylo Školní centrum Gmünd, jehož součástí je i obchodní akademie, kterou mají možnost studovat i čeští žáci. Přivítala nás česká paní učitelka Lenka Lužická a seznámila nás se studijními obory a s možnostmi studia pro české žáky. Po úvodním proslovu nás paní učitelka provedla celou školou, jejíž prostory na nás působily velmi sympaticky.


  3.10.2016 Mgr. Anna Brothánková  
  Běh školou  
 

Jako každý školní rok, tak i tento letošní se konal tradiční Běh školou. Je to sportovní akce určena pro žáky 2. stupně. Akce proběhla ve čtvrtek 29. září 2016.  Během samotného závodu, kterého se postupně účastní každý ročník, bylo v  tělocvičně místní ZŠ připraveno 7 stanovišť, kde žáci plnili následující disciplíny: hod na cíl, „kerling“, střelba na koš, přeskok přes švihadlo, střelba na florbalovou branku, šplh a sedy - lehy.


  7.9.2016 Mgr. A. Ficalová  
  1. září  
 

1. září nastoupilo do naší školy 291 žáků, z toho 39 prvňáčků. Mezi prvňáčky přišel jako každý rok starosta města pan Luboš Hešík a společně s ředitelem školy je ve škole přivítali. Přejeme jim hodně úspěchů a samé jedničky.


  10.7.2016 9. A  
  9. A se loučí  
 

Hello my friends! Musíme vám s lítostí oznámit, že jsme se právě rozhodli vás po devíti dlouhých letech opustit. Víme, jak se vám po nás bude stýskat, a to zejména některým, plakat však nemusíte, jelikož jakmile dostaneme na svých nových školách první ředitelské volno, přijdeme se sem podívat znovu.