Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

 

Úvodní strana
Úvodní strana

     
   
  Volné místo  
  Rozdělení žáků do 1. tříd na školní rok 2019-2020  
  Pomůcky pro prvňáčky  

  OPVVV 2014 - 2020
 

  21.6. 2019   Mgr. A. Segizbaeva  
  Výtvarná soutěž Mladí designeři 2019  
 

Žáci 4. A se účastní výtvarné soutěže Mladí designéři 2019. Letošní téma je autíčko budoucnosti. Dalo se soutěžit s 2D modelem i 3D modelem. My jsme vytvořili společné třídní dílo ve 2D. A moc prosíme všechny kamarády, rodiče, babičky, prababičky, Vás všechny o veřejné hlasování. Výtvarná 2D i 3D díla budou posuzována veřejností v rámci online hlasování  21.6. 2019   Mgr. Šárka Oesterreicher  
  Jazykový pobyt v Bath  
 

V sobotu 8. června nastal pro mnohé dlouho očekávaný den – žáci naší základní školy vyrazili na jazykový pobyt do lázeňského města Bath v jihozápadní Anglii. Dlouhá cesta do cílové země naší výpravy vedla přes Německo, Belgii i Francii. Ve francouzském Calais jsme se nalodili na trajekt a o hodinu později jsme už v přístavu Dover vstoupili na anglickou půdu. Do Bath jsme přijeli následující den v odpoledních hodinách a po procházce městem byli naši žáci svěřeni do rukou hostitelských rodin.  11.6. 2019   Mgr. Anastasija Segizbaeva  
  LAND ART VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ  
 

Výtvarná výchova nemusí vždy probíhat jen mezi zdmi školy. Pracovat s papírem a barvou. Proto jsme se vydali s 5. A. a 5. B. do přírody. Výtvarná výchova umožňuje výchově environmentální dostatečný prostor k zamyšlení o vztazích mezi přírodou a člověkem, dále chápe přírodu jako inspiraci a cestu k poznání estetické, kulturní a umělecké hodnoty přírody.  7.6. 2019   Mgr. Anna Brothánková  
  Finanční gramotnost hrou  
 

Dne 17. května se žáci 9. ročníku zúčastnili projektu Finanční gramotnost. Pod vedením pana Martina Macha strávili 4 vyučovací hodiny zábavnou formou hry, jak v životě nakládat s financemi.  7.6. 2019   Mgr. Anna Brothánková  
  Dopravní soutěž mladých cyklistů  
 

Jako každoročně, tak i letošní rok, se naše škola zúčastnila Dopravní soutěže mladých cyklistů pořádané pod hlavičkou BESIP. Je to soutěž, kde musí žáci projevit znalosti z dopravní výchovy jak prakticky, tak i teoreticky. Žáci jsou zde testováni  ze zdravovědy a jízdy zručnosti.  7.6. 2019   žáci 5. B  
  Alšova země  
 

Ve středu 29. května jsme společně s 5. A a B vyrazili do Bechyně do Mezinárodního muzea keramiky, na výstavu Alšova země: Podivuhodné stoje a vynálezy. Sami jsme se do výstavy zapojili našimi výrobky. Za deštivého počasí jsme vyrazili od školy a za deštivého počasí jsme dorazili i do Bechyně, kde jsme se schovali v muzeu.  4.6. 2019   Mgr. Pavlína Ellis  
  RideWheel show  
 

Ve středu 22. května naši školu navštívil Lukáš Müller se svým kolegou z RideWheel teamu.  Jejich cílem nebylo pouze pobavit žáky, ale také prezentovat biketrial, ve kterém je Lukáš mistrem ČR.  4.6. 2019   Mgr. Kateřina Vondrová  
  Memoriál JUDr. Ferdinanda Bušty  
 

Ve čtvrtek 23. 5. 2019 se v Tušti konal již tradiční memoriál JUDr. Ferdinanda Bušty, kam se tentokráte přihlásilo deset škol, z toho dvě ze Slovenské republiky. Ač nám počasí moc nepřálo, mladým závodníkům rozhodně zima nebyla.  4.6.2019 Mgr. Kateřina Vondrová  
  Projekt na podporu čtenářské gramotnosti – Čteme společně  
 

V týdnu od 27. 5. proběhl v naší škole zcela nový projekt na podporu čtenářské gramotnosti. Projektu se účastnili prvňáčci společně se žáky 9. třídy. A co je na tom nejpoutavější? Že tyto ročníky četly společně!


  20.5.2019  Mgr. Zdeňka Zbudilová    
  Návrat k bolavé historii  
 

Žáci 8. a 9. ročníku se dne 14. 5. 2019 zúčastnili akce, která jim osvětlila dobu nejdůležitějších událostí 2. světové války u nás. Navštívili Památník Lidice a Malou pevnost Terezín.
Po základních informacích, které získali při hodinách dějepisu a občanské výchovy, se mohli na vlastní oči přesvědčit, jaké následky měla tzv. heydrichiáda pro obyvatele Lidic. Jejich osud byl zpečetěn v červnu roku 1942.


  20.5.2019  Mgr. Petra Kopecká    
  Den Země na naší škole  
 

Den Země (22.4.) jsme si na naší škole i letos připomněli formou projektového vyučování. 1. stupeň se zaměřil na téma „voda“, 2. stupeň se věnoval tématu „kde se vzal, tu se vzal..“ aneb „cesta výrobků ke spotřebiteli“.
Všichni žáci se chopili práce a pod vedením svých učitelů se snažili dojít k jistým závěrům.


  13.5. 2019   Mgr. A. Segizbaeva  
  Leonardo  
 

Jedinečná zážitková výstava Leonardo, inspirující děti i dospělé, dává návštěvníkům příležitost seznámit se s Leonardovými vynálezy, uměním a vědeckou prací hravou a poutavou formou. K příležitosti 500. výročí úmrtí slavného renesančního umělce Leonarda da Vinci je připravena výstava v krásných podkrovních prostorách nové budovy Solnice na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.  30.4. 2019   Mgr. Šárka Dibďáková  
  6.A a 6.B na výstavě  
 

Poslední den před velikonočními prázdninami, tedy středu 17. dubna, si žáci 6.A a 6.B zpříjemnili návštěvou výstavy „Recyklospektiva 98 – 19“ v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni. Jednalo se o výstavu děl Matouše Karla a Pavly Řeřichových z let 1998 – 2019.  30.4. 2019   J. Křivánek a J. Soudek (8.A)  
  Rybářská olympiáda  
 

Bylo krásné počasí 15.4. 2019, pondělí, a my jsme se pustili do vyplňování otázek Rybářské olympiády. Sešli jsme se v učebně přírodopisu, někteří zkušení rybáři, někteří amatéři, kluci a dokonce i 1 holka!  9.4. 2019   Mgr. Kateřina Vondrová  
  Zápis do 1. tříd  
 

Ve středu 3. dubna proběhl v naší škole zápis do 1. tříd. Hned po druhé hodině odpolední se začaly plnit chodby rodiči s budoucími prvňáčky. V očích malých předškoláčků se zračilo nadšení i drobné obavy, které se však záhy rozplynuly ve vyzdobených třídách, ve kterých je přivítaly milé a vlídné paní učitelky.  9.4. 2019   Mgr. Šárka Dibďáková  
  6. A a 6. B v planetáriu  
 

V pátek 5. dubna jsme se s žáky 6. ročníků vypravili do Českých Budějovic s cílem navštívit nově zrekonstruované digitální planetárium.  5.4.2019  Mgr. Anna Brothánková    
  Den učitelů jinak aneb Deváťáci za katedrou  
 

Letošní Den učitelů jsme na naší základní škole pojali projektem Deváťáci za katedrou. Samotnému dni předcházelo rozebrání si všech vyučovacích hodin i dohledů nad žáky I. a II. stupně žáky devátého ročníku. Na každého deváťáka vycházely zhruba 4 hodiny. Mnozí se tohoto nelehkého úkolu zhostili na výbornou. Tři dny před „vypuknutím akce“ začali obcházet vyučující daných předmětů a konzultovat s nimi náplň hodiny, možný způsob výuky, případně zadání testu či zkoušení.


  5.4. 2019   Mgr. Iva Mráčková  
  Suchdolští žáci v Českých Budějovicích  
 

V polovině března se vydali žáci 6. a 8. roč. do Českých Budějovic. Obě skupiny měly stejný cíl, navštívit "Jeden svět" - festival dokumentárních filmů, které se zaměřují na různá společenská témata.  5.4. 2019   G. Hadačová, A. Maděrová (7.B)  
  O Japonsku s pravou Japonkou  
 

5.3.2019 k nám na školu přijela slečna z Japonska, jmenovala se Shiori Kanamaru. Do ČR přijela na měsíční výměnný pobyt v rámci spolupráce s třeboňskou SOŠ, OA a SOU. Vytvořila si pro 7. ročníky prezentaci, a jelikož neumí česky, přednáška probíhala v anglickém jazyce.  26.2. 2019   Mgr. Budíková Hana  
  Poetické odpoledne  
 

Krásným středečním odpolednem nás neprovázelo jen pěkné předjarní počasí, ale i pan učitel František Maxa. Ten v kulturním centru města přivítal všechny posluchače, ale hlavně čtyřicet pět recitátorů z 2. – 5. ročníku suchdolské školy.  10.2. 2019   Mgr. Petra Kopecká  
  Výherci z Recyklohraní za 1. pololetí  
 

Letošní školní rok pokračujeme na 1. i 2. stupni ve sběru starého elektrozařízení a vybitých baterií. Po vyhodnocení všech „aktivních nosičů“ byli vyhodnoceni nejaktivnější: Sběr baterií: Tereza Nosálová (4.A), Tereza Vítková (4.A), Jaroslav Štěpán (4.A) Sběr velkých elektrospotřebičů: Jan Špulák (6.B), Nicol Leštinová (6.B), Veronika Kropíková (6.B)  10.2. 2019   Mgr. Petra Kopecká  
  Chemická soutěž ZKUMAVKA  
 

Něco o soutěži…… tato soutěž je určena pro žáky 9. ročníku. Žáci si prošli otázkami z chemie, fyziky, přírodopisu, které vytvořili organizátoři ze SOŠ ve Veselí nad Lužnicí. Úkoly byly rozděleny do 4 kol, od října do ledna, žáci mohli využívat PC, kde vyhledávali a třídili potřebné informace.  28.1. 2019 Mgr. Petra Kopecká  
  Školní kolo Biologické olympiády  
 

Každý rok se někteří zájemci potýkají s otázkami z biologie v rámci Biologické olympiády. Naše školní kolo letos proběhlo 15.1.2019 v počtu 6 žáků ze 7.B a 7.A.  14.1. 2019 za 5. A M. Matoušová a N. Němcová  
  Exkurze Třeboň - Český nadační fond pro vydru  
 

Třída 5. A sama zainvestovala a k tomu vybrala na školním Vánočním jarmarku dostatečně velkou hotovost na to, aby si mohla adoptovat fretku Julču. Vydali jsme se proto 9. ledna do Třeboně, kde jsme navštívili Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy (Český nadační fond pro vydru). Po příjezdu jsme si udělali exkurzi po celé záchranné stanici.  8.1. 2019 Mgr. Hana Chlapcová  
  Zpívání u vánočního stromečku  
 

Jako každoročně zakončil 2. stupeň naší školy letošní kalendářní rok vánoční besídkou. V příjemné atmosféře si žáci i učitelé zazpívali vánoční písně a koledy a připomněli si staré vánoční zvyky provázející Štědrý den. Byla to opět příležitost sednout si společně a kamarádsky ke stolu a prožít hezké dopoledne.  21.12. 2018  za 5. A Štěpán Brothánek  
  5. A a naše fretka domácí - Julie  
 

Předem by naše třída 5. A chtěla poděkovat všem lidem, učitelům a žákům, kteří přispěli na fretku, kterou jsme adoptovali v Nadačním fondu pro vydru (Třeboň). Jmenuje se Julie a byla nalezena v lese ve špatném stavu. Někdo ji vypustil do přírody, přestože to je zvíře domácí.  21.12. 2018   Mgr. Iva Mráčková  
  Adopce na dálku  
 

Naše škola je již řadu let zapojena do charitativního projektu „Adopce na dálku“. Třída VI. B si vzala patronát nad touto akcí a stala se tak pomyslným adoptivním rodičem indické dívky.  21.12. 2018   Mgr. Petra Kopecká  
  Soutěž Mladý chemik  
 

Po školním kole této chemické soutěže pokračovali do druhého kola 3 žáci naší školy. 2. kolo se konalo 13.12.2018 v Praze na Masarykově střední škole chemické. Z našich řad se nejlépe umístila žákyně Radka Tesařová (9.A). Obsadila 152. místo z celkových 348.  20.12. 2018   Mgr. Kateřina Vondrová  
  Vánoční jarmark  
 

Sotva stačil svatý Mikuláš uklidit prázdné košíky po nadílkách a vrátit čerty zpět do pekla za doprovodu andělských trubek, už je před školou opět rušno. To proto, že byl zahájen tradiční vánoční jarmark. Vše je připraveno a rozzářené dětské oči hledí vstříc prvním příchozím.  20.12. 2018   Mgr. Hana Budíková  
  Příprava na jarmark - válíme, vykrajujeme a zase válíme…  
 

Dne 11. prosince se žáci 7. a 8. ročníku zúčastnili preventivní přednášky o škodlivosti alkoholu. Hodina byla vedena lektorkou Alenou Kajanovou z občanského sdružení SANANIM. Jednalo se o interaktivní projekt zaměřený na snižování rizik užívání alkoholu.  20.12. 2018   Mgr. Pavlína Ellis  
  Než užiješ alkohol, užij svůj mozek  
 

Dne 11. prosince se žáci 7. a 8. ročníku zúčastnili preventivní přednášky o škodlivosti alkoholu. Hodina byla vedena lektorkou Alenou Kajanovou z občanského sdružení SANANIM. Jednalo se o interaktivní projekt zaměřený na snižování rizik užívání alkoholu.  18.12. 2018   Mgr. Anastasija Segizbaeva  
  SLOVANSKÁ EPOPEJ  
 

Dne 10.12. jsme se vydali na výlet do Prahy na výstavu Alfonse Muchy, Slovanská epopej do Obecního domu.   14.12. 2018   9. A Kateřina Šebestová  
  Čerti ve škole  
 

I tento rok, jako už tolikrát, se žáci deváté třídy převlékli za hrozivé čerty, něžné anděly a samozřejmě i za majestátního Mikuláše, který i letos navštívil se svými pomocníky 1. – 6. ročníky. Všichni zlobiví žáci dostali uhlí a pod hrozbou pekla se museli vykoupit básničkou nebo písničkou.    8.12. 2018   Mgr. Kateřina Vondrová  
  Záchranářské odpoledne aneb školení 1. pomoci  
 

V rámci pravidelného proškolování 1. pomoci přizvala tentokráte škola zkušeného záchranáře a lektora výuky odborných zdravotnických předmětů.   8.12. 2018 9.   Mgr. Anastázie Segizbaeva  
  Exkurze do Budvaru  
 

Dne 27. 11. 2018 jsme s dětmi navštívili českobudějovický pivovar. Pan průvodce nás seznámil s historií pivovaru, která sahá až do roku 1966. Pivovar byl zřízen výměrem ministerstva potravinářského průmyslu.  30.11. 2018 9.   Mgr. Petra Kopecká + 9.A  
  Devítka na MěÚ  
 

Letošní deváťáci se v rámci zeměpisu dozvídají i něco málo o rozvoji města, jeho funkci a seznamují se i s dokumentem – územní plán. Nebylo nic lepšího, než se vydat k osobám pověřeným…….  30.11. 2018 9. Mgr. Iva Mráčková  
  Dějepisná olympiáda  
 

Organizace a hodnocení dějepisné olympiády: Mgr. Iva Mráčková  30.11.2018  Mgr. Hana Divoká   
  Cinkání klíči v 5. B  
 

Na 29. výročí Sametové revoluce si žáci 5. B připravili prezentaci pro své mladší spolužáky. V pátek 16. 11. si tedy žáci prvního stupně připomněli význam státního svátku, který Češi slavili o den později. Informace žáci získávali z učebnice, encyklopedií a dobových videí


  14.11. 2018 9. A a Kateřina Vondrová  
  Svatomartinské pečení  
 

Rok se sešel s rokem a listopad opět zaklepal na okna s upozorněním, že se blíží svátek Svatého Martina. A tak jsme se s devátou třídou rozhodli, že podpoříme zachování této starodávné tradice (první zmínky jsou datovány už v roce 1390!) a upečeme tradiční svatomartinské rohlíčky, sladké pečivo, které dříve nesmělo chybět na žádném stole.  14.11.2018 Mgr. Hana Chlapcová  
  Úspěch ZŠ Suchdol nad Lužnicí v Praze  
 

V pátek 9. 11. 2018 v 11 hodin dopoledne proběhlo v zasedací síni Magistrátu hlavního města Prahy slavnostní vyhlášení výsledků soutěže TGM – život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost. Soutěž každoročně pořádá Masarykovo demokratické hnutí a letošní ročník, kterého se již tradičně zúčastnila také naše škola, byl již jedenáctý v pořadí. V konkurenci základních škol a gymnázií z různých měst České republiky získal Ondřej Špale, dnes student gymnázia v Třeboni, krásné 2. místo.

 


  7.11. 2018 Mgr. Petra Kopecká  
  Mladí chemici na naší škole  
 

Ve středu 24.10.2018 se hledali na naší škole mladí a nadějní chemici z 9. ročníku. Několik deváťáků se dobrovolně zúčastnilo této soutěže, kterou pořádá Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích, ve spolupráci se společností Synthesia, MŠMT a Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice.  6.11.2018 Mgr. Anna Brothánková, Mgr. Zdenka Zbudilová  
  Běh školou aneb Co je jindy zakázáno, je dnes dovoleno…  
 

Dne 26. 10. 2018 jsme si užili pátek bez učení. Neseděli jsme v lavicích, ale snažili jsme se během dopoledne dopřát svému tělu trochu pohybu. Tradiční běh školou byl opět doplněn o disciplíny v tělocvičně: hod na cíl, „kerlink“, střelbu na koš, přeskok přes švihadlo, střelbu na branku a nově i trojskok z místa.


  31.10. 2018 E. Brothánková, M. Šubrtová – 8.A  
  EXKURZE PÍSEK  
 

Ve středu 17. října vyrazila 8. a 9. třída na exkurzi do Písku. Jeli jsme s paní učitelkou Brothánkovou a Kopeckou. První zastávka byla v bioplynové stanici Smart BioEnergy, kde se nás ujal zaměstnanec, ochotně nám vše ukázal a vysvětlil princip výroby methanu ze zemědělských plodin.  31.10. 2018 Mgr. Petra Kopecká  
  Přírodovědný klokan  
 

Není novinkou na naší škole, že si osmáci a deváťáci lámou hlavu nad otázkami z přírodních a technických oborů v rámci Přírodovědného klokana. Soutěž nepřipouští žádné kalkulačky, tabulky…… jen vlastní hlavu a propisku!  29.10. 2018 Mgr. Petra Kopecká  
  Logická olympiáda  
 

V této soutěži nikdo nikoho nezkouší….. žáci z vlastní iniciativy si mohli ověřit, co dokáží …..některé úlohy pobavily, některé potrápily…....Logická olympiáda není o naučených znalostech ze školy, ale o zdravém rozumu, kreativním myšlení a schopnosti samostatného uvažování.  29.10.2018  Mgr. Iva Mráčková   
  Tady nová republika  
 

Žáci 9. ročníku si připravili prezentaci ke 100. výročí vzniku samostatného Československa. Využili k tomu materiály ze zapůjčené výstavy „Tady nová republika“ z Národního pedagogického muzea a knihovny v Praze. Další informace získali z různých dokumentů, učebnic a internetu.


  18.10. 2018 Mgr. Pavlína Ellis  
  Revolution train  
 

Dne 11. října navštívili žáci 8. ročníku multimediální projekt Revolution train. Jedná se o protidrogový vlak, který během své dlouhé cesty Evropou zavítal i do Českých Budějovic. Cílem této akce je poutavě a emotivně odradit lidi od drog.  10.10. 2018  M. Hadačová  
  Mezinárodní den úsměvu  
  Úsměv je typická grimasa, provázející radostné vnitřní rozpoložení člověka. Úsměvem reagujeme na vtip, radostnou novinu, ale i na pomoc nebo pozdrav.

  10.10. 2018 M. Matoušová, N. Němcová  
  Pochod páťáků  
 

Ve středu 19. září se vydaly třídy 5.A a 5.B na pochod kolem Suchdola nad Lužnicí, kde se měly obě třídy i paní učitelky lépe poznat.  22.9. 2018 Mgr. Mráčková a Mgr. Dibďáková  
  Úvodní výlet šestých tříd  
 

Na začátku minulého školního roku jsme podnikli první společný seznamovací výlet do Třeboně, kde jsme si prošli stezku zdraví, navštívili výstavu Krajina a lidé a zájemci vystoupali na věž třeboňského náměstí. Slíbili jsme si, že další rok prozkoumáme zámek a Schwarzenberskou hrobku. A protože sliby se mají plnit, vyrazili jsme v pátek 14. 9. opět směr Třeboň.  6.9. 2018 Mgr. Kateřina Vondrová  
  Nový školní rok  
 

Po prázdninách se děti vrátily zpět do školních lavic. Do prvních tříd nastoupilo letos rekordních 46 žáků. Přivítal je jako každoročně starosta města s paní ředitelkou Mgr. Kateřinou Vondrovou.  3.7. 2018 Učitelský sbor, Mgr. Alena Ficalová  
  Rozloučení s letošní 9.A  
 

Zvládli jsme další školní rok a opět nás opouští banda „skorodospěláků“. Naší školou dnes naposledy prošli letošní deváťáci za přítomnosti učitelů, žáků a samozřejmě i svých nejbližších – rodinných příslušníků.